पटेल्या, लालर, मूमल, बिछियो हैं-

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

(A) राजस्थानी आभूषण
(B) राजस्थानी लोकगीत
(C) राजस्थानी लोकवाद्य
(D) राजस्थानी लोकनाट्य

Ans: राजस्थानी आभूषण

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now